CONTACT
businesspark Tinterweghe
Steenovenstraat 6 bus 0103
8370 Blankenberge
tel: 050 41 40 77
mail: info@dierenhobbys.be

voe_oranje

Sportvisserij Vlaanderen volgen op social media:

VOE volgen op social media:

Dierenhobby's vzw

Sportvisserij Vlaanderen vzw

Sportvisserij Vlaanderen vzw is de enige erkende overkoepelende vereniging voor de hengelsport in Vlaanderen. Erkenning als landelijke georganiseerde sportvereniging (Sport Vlaanderen) en inzake faunabeheer (ANB). Ze behartigt de belangen van méér dan 13.000 aangesloten hengelaars, 14 federaties en 300 clubs. Sportvisserij Vlaanderen vertegenwoordigt alle hengelsportdisciplines: zoetwaterhengelaars (klassiek hengelen), vliegvissers, karpervissers, roofvissers, recreatievissers, strandhengelaars, surfcasters en boothengelaars op zee. Binnen haar organisatie heeft Sportvisserij Vlaanderen verschillende cellen (jeugdcel, competitiecel, milieucel, redactiecel) die elk hun specifieke taak hebben. www.sportvisserijvlaanderen.be

VOE vzw

De maatschappij werd opgericht in 1967 als overkoepelend orgaan van de Vereniging zonder Winstoogmerk Hondenfederatie VOE vzw en houdt zich zij meer bezig met kynologie en tentoonstellingen van de hondensport.
Hierdoor wil zij, door samenwerking met het oog op het inrichten van allerlei manifestaties, honden die in het bezit zijn van een stamboom of vergunning bevorderen zonder hierbij rasloze honden te benadelen.
Anderzijds het verbeteren van de hondenrassen.

Het inrichten van nationale en internationale manifestaties en het opstellen van nationale en internationale sportkalenders.
Het deelnemen aan activiteiten van regionale, gewestelijke binnenlandse of buitenlandse federaties die een gelijkaardig doeleinden onderschrijven.
www.hondenfederatie-voe.be

Enkele cijfers

Federaties
clubs
tevreden leden!

Laatste nieuws

Geannuleerd: Studiedag verzekering

Beste (club)bestuurder

Wegens de gezondheidstoestand van de uitgenodigde spreker, zal de studiedag rond de sportpolis (afdeling Sportvisserij Vlaanderen en afdeling VOE) niet kunnen doorgaan. We excuseren ons voor het ongemak.

Maar uitstel is zeker geen afstel! Zodra we een beter zicht krijgen op de situatie, zal een nieuwe datum geprikt worden.

Zit je met vragen rond de sportpolis (verzekering)? Geef ze alvast door, zodat we de nodige antwoorden kunnen bieden!

 

Digitale dag van de Sportclubbestuurder

Op 14 oktober 2023 organiseert de Vlaamse Sportfederatie een digitale Dag van de Sportclubbestuurder!

Als clubbestuurder kan je kiezen uit 14 online sessies rond diverse thema’s: financiën, vrijwilligers, communicatie, …

Via deze link kan je het volledige aanbod bekijken!

Schrijf je zeker in voor 2 sessies en krijg toegang tot de opnames van alle 14!

DIERENHOBBY’S VZW OP Facebook!

Na de naamsverandering van VCHHD naar Dierenhobby’s vzw – en een volledige rebranding van huisstijl – treedt Dierenhobby’s vzw nu ook op in de wereld van sociale media, beginnend met Facebook!

Met behulp van het Facebookprofiel willen we onze leden en de leden van de onderliggende federaties communicatief ondersteunen, alsook onze eigen initiatieven promoten.

Wil je op de hoogte blijven van alle informatie rond infodagen, vzw-wetgeving, sportpolis of de hengel- en hondensport?

Klik dan op onderstaande link om ons Facebookprofiel ‘Dierenhobbys vzw’ te volgen!

https://www.facebook.com/Dierenhobbysvzw/

Uittreksel Strafregister jeugdsportbegeleiders

Vanaf 1 februari 2023 moeten meerderjarige jeugdsportbegeleiders een uittreksel strafregister voorleggen aan hun sportorganisatie (zoals een hengelclub of verbond). Het betreft alle sportorganisaties die jeugdactiviteiten organiseren waarbij jeugd structureel wordt begeleid. Eénmalige activiteiten worden niet geviseerd. Een sportorganisatie die éénmaal per jaar een jeugdnamiddag organiseert, valt niet in het toepassingsgebied. Het gaat over meerdaagse (bijvoorbeeld een hengelkamp of een initiatiereeks) of langdurige activiteiten (bijvoorbeeld: jeugdwerking club, meerdere jeugdnamiddagen doorheen het jaar). De sportorganisatie (de federatie, het verbond of de hengelclub maar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke sportdienst) moet dan beoordelen of deze persoon geschikt is om minderjarigen te begeleiden.

We vatten het kort samen:

 • Wie moet dit voorleggen?
  De verplichting geldt voor medewerkers die rechtstreeks minderjarigen begeleiden zoals initiatoren of coaches. Scheidsrechters of andere officials bij jeugdwedstrijden vallen hier niet onder (zij begeleiden de wedstrijd, niet de deelnemer). Dit is niet van toepassing op mensen die enkel instaan voor catering of andere ondersteuning vallen hier ook niet onder.
 • Wanneer moet dit worden voorgelegd?
  De medewerker moet dit voorleggen vóór zijn aanstelling en bij elke nieuwe aanstelling of functiewijziging.
 • Wat moet de medewerker voorleggen?
  De medewerker legt een papieren uittreksel strafregister model 2 voor van maximum één maand oud. Dit uittreksel kan je bekomen via je gemeente- of stadsbestuur of online via ‘Mijn Burgerprofiel’ (https://www.burgerprofiel.be/).
 • Wie moet wat controleren?
  De verantwoordelijkheid voor naleving van de verplichting ligt bij de sportorganisatie (de hengelclub of verbond). Zij moet dit controleren vóór zij de medewerker aanstelt. De sportorganisatie controleert enkel de uittreksels van de medewerkers die zij effectief wil aanstellen. Ze controleert ook enkel medewerkers die het laatste jaar geen uittreksel hebben moeten voorleggen. De sportorganisatie kan een specifiek persoon aanduiden voor de controle. Dat kan zowel een bestuurder als lid zijn.
 • Hoe beoordeel je het uittreksel?
  Bij een blanco uittreksel is er geen beoordeling nodig. Pas als er vermeldingen (concreet is dit een verwijzing naar een artikel in het Strafwetboek) zijn opgenomen, moet er een beoordeling gebeuren. Hiervoor moet je met de betrokken medewerker spreken want de feiten zelf staan niet beschreven in het uittreksel. Bij de beoordeling moet je nagaan of er nog sprake kan zijn van goed en zedelijk gedrag en een onberispelijk gedrag in de omgang met jongeren. Er zijn enkele richtsnoeren:

  • Wat is de context van de feiten?
  • Hoe oud zijn de feiten?
  • Zijn de feiten gepleegd ten aanzien van minderjarigen?

Als je moeite hebt om een medewerker te beoordelen, contacteer dan het Centrum Ethiek in de Sport (ethischsporten.be of 092431136). Blijft de twijfel, plaats je het belang van de minderjarige in je sportorganisatie voorop.

 • Wanneer moet je een medewerker weigeren?
  De sportorganisatie weigert automatisch personen met een bijkomende straf zoals voorzien in art. 382bis, 1°, 2° of 3° van het Strafwetboek. Deze straf wordt als dusdanig in het formulier vermeld. De sportorganisatie weigert in het algemeen plegers van zedenmisdrijven ten aanzien van kinderen.
 • Hoe ga je om met de inhoud van het uittreksel?
  Het uittreksel zelf houdt de organisatie niet bij. De gemandateerde bekijkt het uittreksel in bijzijn van de medewerker en geeft het dan terug. De gemandateerde noteert enkel dat het uittreksel is gecontroleerd en de datum van de controle. De Vlaamse Sportfederatie heeft een model beschikbaar in haar kennisbank (zie link hieronder).

Opmerking: Dit is een sterk vereenvoudigde versie van het Draaiboek Sport waarvoor je de link hieronder vindt. Alle details over de verplichte controle vind je in dat Draaiboek Sport.

Zit je nog met vragen? Contacteer het secretariaat Dierenhobby’s.be (info@vchhd.be of 050414077), het Aanspreekpunt Integriteit van Dierenhobby’s vzw (christophe@sportvisserijvlaanderen.be) of het Aanspreekpunt Integriteit van Sportvisserij Vlaanderen (Isabelle@sportvisserijvlaanderen.be). Heb je vragen over de beoordeling van het uittreksel van een medewerker? Contacteer dan het Centrum Ethiek in de Sport (https://www.ethischsporten.be/ of 092431136).

Bijkomende info Vlaamse Sportfederatie (alle aangesloten clubs Sportvisserij Vlaanderen kunnen een login aanvragen voor de kennisbank):

Hedendaagse naam, hip logo en dit alles vanop een nieuwe locatie!

Per 1 januari komt er een volledige rebranding van de federatie VCHHD. De Vlaamse confederatie hengel-, honden en andere dierenhobby’s krijgt een nieuwe naam met daaraan gekoppeld een hip en mooi ogend logo.

En dit alles vanaf begin 2023 vanop een andere locatie, het secretariaat verhuist namelijk samen met de secretariaatswerking van de erkende sportfederatie Sportvisserij Vlaanderen naar een gloednieuw kantoor in het businesspark Tinterweghe, Steenovenstraat 6 bus 0103 te 8370 Blankenberge.

De kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit de koepelfederatie ten aanzien van de onderliggende federaties, clubs en leden blijft dezelfde.

Voortaan zal u de medewerkers van het secretariaat telefonisch kunnen bereiken op 050/414077 of via mail: info@dierenhobbys.be

Steun voor sportclubs in energiecrisis op komst

Minister Weyts heeft een steunpakket klaar waar sportclubs vanaf begin 2023 een beroep op kunnen doen. Het steunpakket bestaat uit 53 miljoen euro, waarvan 50 miljoen euro aan noodleningen en 3 miljoen euro aan rechtstreekse financiële ondersteuning voor sportclubs. Een update met de informatie waarover we momenteel beschikken!

Lees meer…

Wie zoekt, die vindt

Vandaag, 3 oktober, start op het secretariaat VCHHD – Sportvisserij Vlaanderen een nieuwe medewerker: Marc Torbeyns (56). Hij vervangt Ruben Deschuytter die eerder dit jaar verkoos een andere weg in te slaan. Bij deze herhalen we ook nog eens dat na het vertrek van Ruben beslist is om de milieuceldienstverlening stop te zetten. We blijven wel actief werken op milieu- en omgevingsproblematieken die de hengelsport treffen. Daar zal Marc, die een achtergrond in milieu- en landschapsarchitectuur heeft, een rol in spelen. Hij heeft ook nog wat andere pijlen op zijn boog die van pas kunnen komen

Marc zal eerst een inloopperiode doorlopen waarna hij o.a. de opvolging van het stewardproject voor zijn rekening zal nemen. Hij heeft ook ervaring met evenementenorganisatie, hij brengt dus ook nuttige beroepservaring mee voor Hengel Expo en Countrylife. Daarnaast is hij ook fotograaf en een administratieve duizendpoot.

Hartelijk welkom Marc! We kijken uit naar een fijne samenwerking!

Support voor sportclubbestuurders

Support voor sportclubbestuurders, daar gaan we voor!
We doen veel. Maar wat kan jouw club nu best gebruiken? En wat bieden we zo allemaal aan?

We maken het jou gemakkelijk en zetten ons aanbod van sportclubondersteuning op een rijtje. Kijk even mee naar het overzicht en ontdek hoe we jou volgend sportseizoen kunnen ondersteunen.

Meer info via de Vlaamse Sportfederatie

Contacteer ons:

Contact: