Nieuwsbrief Dynamo Project – Wetsvoorstel in de maak: AV’s organiseren vanop afstand.

Een algemene vergadering moet tot dusver steeds fysiek plaatsvinden. De corona-omstandigheden zorgen ervoor dat er nood is aan het moderniseren van de manier waarop een algemene vergadering plaats kan vinden. Bij het begin van de eerste golf werd een volmachtenbesluit uitgevaardigd dat tijdelijk in de mogelijkheid voorzag om AV’s anders dan gewoonlijk te organiseren (of uit te stellen). Met dit wetsvoorstel wil de wetgever een permanente oplossing voorzien, die eigen is aan onze hedendaagse digitale manier van werken. Het wetsvoorstel is nog hangende, de voortgang ervan kan je volgen via deze link.

De essentie vatten we hieronder voor je samen:

  • Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om een AV voor vzw’s op afstand te organiseren.
  • Hiervoor is geen statutaire machtiging vereist, vanaf het in werking treden van de wet kan je er dus gebruik van maken.
  • De keuze om een AV op afstand te organiseren wordt toevertrouwd aan het bestuursorgaan.
  • De oproeping tot de AV moet een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures m.b.t. deelname op afstand bevatten.
  • Het gekozen communicatiemiddel moet het de deelnemers mogelijk maken om ten minste rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de leden bovendien ook in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Van zodra het wetsvoorstel goedgekeurd is, berichten we hier verder over!

De volledige nieuwsbrief van Dynamo Project kun je hier lezen.