Hedendaagse naam, hip logo en dit alles vanop een nieuwe locatie!

Per 1 januari komt er een volledige rebranding van de federatie VCHHD. De Vlaamse confederatie hengel-, honden en andere dierenhobby’s krijgt een nieuwe naam met daaraan gekoppeld een hip en mooi ogend logo.

En dit alles vanaf begin 2023 vanop een andere locatie, het secretariaat verhuist namelijk samen met de secretariaatswerking van de erkende sportfederatie Sportvisserij Vlaanderen naar een gloednieuw kantoor in het businesspark Tinterweghe, Steenovenstraat 6 bus 0103 te 8370 Blankenberge.

De kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit de koepelfederatie ten aanzien van de onderliggende federaties, clubs en leden blijft dezelfde.

Voortaan zal u de medewerkers van het secretariaat telefonisch kunnen bereiken op 050/414077 of via mail: info@dierenhobbys.be